Edelman

  • CoS heeft bij PR-bureau Edelman meegewerkt aan verschillende communicatieactiviteiten voor een aantal farmaceutische bedrijven.
Ga naar de website

Wilt u weten of CoS iets voor u kan betekenen? Neem contact op

© 2015 Carpet of the Sun